ThemasUpcyclen van reststromen

Upcyclen van reststromen

>>> Afval bestaat niet in de circulaire economie. Maar doordat de wereldbevolking blijft groeien én dus ook de afvalberg, zul je creatiever met de reststromen om moeten gaan. Wereldwijd, maar ook lokaal. Daarom kijkt Haarlem Food Future hoe we reststromen van ons voedsel waardevol kunnen maken.
Back To Top

Haarlem Food Future (HFF) werkt samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente aan het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Daarvoor richten wij ons bijvoorbeeld op meer ruimte voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling.

Social