ThemasRuimte voor stadslandbouw

Ruimte voor stadslandbouw

>>> Voedsel verbouwen in en rondom de stad maakt ons bewust waar ons voedsel vandaan komt. Ook zorgt het voor meer lokaal voedsel, minder voedselkilometers en dus minder CO2 uitstoot. Om ruimte te vragen voor stadslandbouw organiseren wij netwerkbijeenkomsten om kennis te delen, het netwerk te versterken en gezamenlijke promotieplannen te maken. Samen met de gemeente Haarlem kijken we waar we kleinschalige landbouwprojecten in de stad kunnen creëren en hoe we in de regio intensiever kunnen samenwerken om de voedselproductie verder te verduurzamen.

Ontmoet onze stadsboeren
Er zijn zoveel mooie stadslandbouwinitiatieven in en rond Haarlem die we graag met jou delen. In beeld en op onze interactieve stadslandbouwkaart. Hierop vind je alle stadslandbouwers, volks- en doetuinen in Haarlem en omgeving. Zo hopen we dat onze stadsboeren en buren elkaar steeds beter weten te vinden.

Back To Top

Haarlem Food Future (HFF) werkt samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente aan het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Daarvoor richten wij ons bijvoorbeeld op meer ruimte voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling.

Social