ThemasVoedselalliantie

Voedselalliantie

>>> Haarlem Food Future wil de Voedselalliantie – een samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven, banken, boeren, ngo’s en burgers – verder vormgeven in Haarlem. Door diverse partijen bij elkaar te brengen kunnen we er samen voor zorgen dat onze Voedselvisie breder gedragen wordt en dan meer mensen actief mee gaan doen!

>>> Om aandacht te vragen voor onze visie en duurzame voedselvoorziening steviger op de kaart te zetten, doen we mee aan zowel landelijke en lokale activiteiten. Denk aan het MugFest, de Dutch Agrifood Week, de Week van de Duurzaamheid, NLdoet en de organisatie van een Alliantie bijeenkomst. 

Back To Top

Haarlem Food Future (HFF) werkt samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente aan het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Daarvoor richten wij ons bijvoorbeeld op meer ruimte voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling.

Social