ThemasVoedselalliantie

Voedselalliantie

>>> Haarlem Food Future wil de  samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven, banken, boeren, ngo’s en burgers verder vormgeven. Door diverse partijen in Haarlem bij elkaar te brengen kunnen we er samen voor zorgen dat onze Voedselvisie breder gedragen wordt en dan meer mensen actief mee gaan doen!

>>> Om aandacht te vragen voor onze visie en duurzame voedselvoorziening steviger op de kaart te zetten, sluiten we ons aan bij verschillende initiatieven als het Stadmakerscongres, MugFest en Cities2030.

Binnen het Europese programma Cities2030 project werkt de gemeente Haarlem samen met verschillende partners aan de verduurzaming van ons voedselsysteem. Hiervoor krijgt het living lab Haarlem – een soort van proeftuin – steeds meer vorm. Ook Haarlem Food Future doet mee! Samen zetten we ons in om  bijvoorbeeld voedselverspilling te verminderen, duurzame en gezonde voedselkeuzes te stimuleren en om meer aandacht te vragen voor biodiversiteit.

De volgende partners werken hierin samen:

Haarlem Food Future coördineert de opzet van projecten voor Living Lab Haarlem. >> LEES MEER

 

Back To Top

Haarlem Food Future (HFF) werkt samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente aan het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Daarvoor richten wij ons bijvoorbeeld op meer ruimte voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling.

Social