De korte film Maak gehakt van CO2 richt zich op jongeren en gaat over de impact van veeteelt op klimaatverandering. De film laat op een heldere manier zien hoe je door minder vlees te eten een mooie bijdrage kunt leveren aan een betere planeet. Twee jonge mensen laten zien hoe zij bewust omgaan met klimaat en vleesconsumptie. En via animaties maken we ingewikkelde informatie op een heldere manier toegankelijk voor alle leeftijden. Naast de film zijn er lespakketten voor het basisonderwijs...

Back To Top

Haarlem Food Future (HFF) werkt samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente aan het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Daarvoor richten wij ons bijvoorbeeld op meer ruimte voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling.

Social