Posts tagged "gezond"

Wat is gezonde voeding? En hoe kunnen we de wereldbevolking ook in de toekomst blijven voeden? Belangrijke maatschappelijke thema’s, waarin het onderwijs een belangrijke rol speelt als het gaat om het delen van kennis en informatie over voedsel en voeding. Hoewel het aantal initiatieven op het gebied van voedseleducatie redelijk groot is (denk aan excursie bij de boer of smaaklessen), is voor scholen vaak onduidelijk welke initiatieven er zijn. Maar ook voor wie ze bedoeld zijn en wie de conta

Back To Top

Haarlem Food Future (HFF) werkt samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente aan het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Daarvoor richten wij ons bijvoorbeeld op meer ruimte voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling.

Social