ProjectenMenukaart voedseleducatie Haarlem

Menukaart voedseleducatie Haarlem

Wat is gezonde voeding? En hoe kunnen we de wereldbevolking ook in de toekomst blijven voeden? Belangrijke maatschappelijke thema’s, waarin het onderwijs een belangrijke rol speelt als het gaat om het delen van kennis en informatie over voedsel en voeding. Hoewel het aantal initiatieven op het gebied van voedseleducatie redelijk groot is (denk aan excursie bij de boer of smaaklessen), is voor scholen vaak onduidelijk welke initiatieven er zijn. Maar ook voor wie ze bedoeld zijn en wie de contactpersoon is.

Bewuste keuzes
Daarom is er in Haarlem voor scholen en kinderopvangorganisaties de digitale menukaart voor voedseleducatie. Vol Haarlemse activiteiten over smaak, voedselproductie, gezonde voeding, consumentenvaardigheden en voedselbereiding. Deze digitale menukaart is door Haarlem Food Future in samenwerking met JOGG, JLE en NME Haarlem samengesteld.

Met deze menukaart versterken we onze verbindende rol; we brengen vraag en aanbod bij elkaar. Zo willen we met name kinderen tussen de 4 en 12 jaar in Haarlem een integraal en kwalitatief goed aanbod van voedseleducatie bieden.

Back To Top

Haarlem Food Future (HFF) werkt samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente aan het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Daarvoor richten wij ons bijvoorbeeld op meer ruimte voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling.

Social