UncategorizedOnze stichting

Onze stichting

Haarlem Food Future (HFF) werkt samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente aan het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Daarvoor richten wij ons bijvoorbeeld op meer ruimte voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling. Help je mee om onze plannen te realiseren? In onze Voedselvisie voor Haarlem lees je er meer over.

Haarlem Food Future is een stichting en door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat bedrijven en particulieren belastingvrij kunnen schenken. Door onze ANBI-status ziet de overheid erop toe dat financiële middelen of schenkingen uitsluitend besteed worden aan het nastreven van de doelstellingen die in de statuten zijn opgenomen. Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke publicatieplicht voor ANBI’s. Neem bij vragen contact met ons op via info@haarlemfoodfuture.nl.

 

Lees hier ons jaarverslag 2022

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022

Lees hier ons jaarverslag 2021

Back To Top

Haarlem Food Future (HFF) werkt samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente aan het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Daarvoor richten wij ons bijvoorbeeld op meer ruimte voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling.

Social