augustus

Haarlem Food Future wil de Voedselalliantie – een samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven, banken, boeren, ngo’s en burgers – verder vormgeven in Haarlem. Door diverse partijen bij elkaar te brengen kunnen we er samen voor zorgen dat onze Voedselvisie breder gedragen wordt en dan meer mensen actief mee gaan doen! Om aandacht te vragen voor onze visie en duurzame voedselvoorziening steviger op de kaart te zetten, doen we mee aan zowel landelijke en lokale activiteiten. Denk aan het Mu

De korte film Maak gehakt van CO2 richt zich op jongeren en gaat over de impact van veeteelt op klimaatverandering. De film laat op een heldere manier zien hoe je door minder vlees te eten een mooie bijdrage kunt leveren aan een betere planeet. Twee jonge mensen laten zien hoe zij bewust omgaan met klimaat en vleesconsumptie. En via animaties maken we ingewikkelde informatie op een heldere manier toegankelijk voor alle leeftijden. Naast de film zijn er lespakketten voor het basisonderwijs...

Wat is gezonde voeding? En hoe kunnen we de wereldbevolking ook in de toekomst blijven voeden? Belangrijke maatschappelijke thema’s, waarin het onderwijs een belangrijke rol speelt als het gaat om het delen van kennis en informatie over voedsel en voeding. Hoewel het aantal initiatieven op het gebied van voedseleducatie redelijk groot is (denk aan excursie bij de boer of smaaklessen), is voor scholen vaak onduidelijk welke initiatieven er zijn. Maar ook voor wie ze bedoeld zijn en wie de conta

Diverse organisaties in Haarlem organiseren allerlei activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan, het sociale vangnet te vergroten en om integratie en een gezonde leefstijl te bevorderen. Samen koken en samen gezond eten zijn daarbij belangrijk, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij De Nieuwe Werf, Reakt Haarlem, Haarlem Effect, Stem in de Stad, Stichting Drop Inn, de Wereldkeuken etc. Uit een inventarisatie door Haarlem Food Future blijkt dat er ook in Haarlem regelmatig voedsel over is bij partijen al

Ieder jaar wordt in de horeca veel voedsel weggegooid. Zonde! Om verspilling tegen te gaan kun je als het nodig is, jouw overgebleven maaltijd mee naar huis nemen in een Doggy Bag. Dan kan al in meer dan 60 Haarlemse cafés, restaurants en cateraars. Door de Doggy Bag actief aan te bieden helpen restaurants een handje mee in de strijd tegen voedselverspilling.

Afval bestaat niet in de circulaire economie. Maar doordat de wereldbevolking blijft groeien én dus ook de afvalberg, zul je creatiever met de reststromen om moeten gaan. Wereldwijd, maar ook lokaal. Daarom kijkt Haarlem Food Future hoe we reststromen van ons voedsel waardevol kunnen maken.

We zitten midden in een overgang van ons voedselsysteem en iedere voedselkeuze die we maken heeft invloed. Haarlem Food Future stimuleert inwoners en ondernemers om zoveel mogelijk lokale en ecologisch geteelde producten te gebruiken. Zo maakten we samen met de gemeente Haarlem en de Rabobank 12 video’s van mooie stadslandbouw- en tuininitiatieven om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met die lokale groenten, fruit, bloemen en kruiden.

Back To Top

Haarlem Food Future (HFF) werkt samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente aan het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Daarvoor richten wij ons bijvoorbeeld op meer ruimte voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling.

Social